Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một ngư dân mất tích khi hành nghề trên biển

Người nhà thắp hương cầu nguyện sớm tìm được ngư dân mất tích.
Người nhà thắp hương cầu nguyện sớm tìm được ngư dân mất tích.