Một ngư dân mất tích khi hành nghề trên biển

Người nhà thắp hương cầu nguyện sớm tìm được ngư dân mất tích.
Người nhà thắp hương cầu nguyện sớm tìm được ngư dân mất tích.
Người nhà thắp hương cầu nguyện sớm tìm được ngư dân mất tích.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM