Một ngôi nhà bị cháy thành tro vì chập điện ở Yên Bái

Hiện trường vụ cháy khiến ngôi nhà chỉ còn lại đống tro. Ảnh: Văn Đức.
Hiện trường vụ cháy khiến ngôi nhà chỉ còn lại đống tro. Ảnh: Văn Đức.
Hiện trường vụ cháy khiến ngôi nhà chỉ còn lại đống tro. Ảnh: Văn Đức.
Lên top