Một ngày ở “trung tâm” chống bạo hành, xâm hại trẻ em

Tư vấn viên trực Tổng đài 111. Ảnh: CƯỜNG NGÔ
Tư vấn viên trực Tổng đài 111. Ảnh: CƯỜNG NGÔ
Tư vấn viên trực Tổng đài 111. Ảnh: CƯỜNG NGÔ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM