Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một ngày ở “trung tâm” chống bạo hành, xâm hại trẻ em

Tư vấn viên trực Tổng đài 111. Ảnh: CƯỜNG NGÔ
Tư vấn viên trực Tổng đài 111. Ảnh: CƯỜNG NGÔ