Một nam sinh Đà Nẵng bị đuối nước khi tắm tại sông Yên

Một nam sinh Đà Nẵng bị đuối nước khi tắm tại sông Yên. Ảnh: Nguyễn Hà
Một nam sinh Đà Nẵng bị đuối nước khi tắm tại sông Yên. Ảnh: Nguyễn Hà
Một nam sinh Đà Nẵng bị đuối nước khi tắm tại sông Yên. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top