Một năm ba lần bị nhắc nhở, doanh nghiệp vẫn cố tình phá hoại đê sông Luộc

Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên đang cấp tập cho xây dựng bến thủy nội địa trên đoạn đê tả sông Luộc dù chưa có giấy phép.
Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên đang cấp tập cho xây dựng bến thủy nội địa trên đoạn đê tả sông Luộc dù chưa có giấy phép.
Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên đang cấp tập cho xây dựng bến thủy nội địa trên đoạn đê tả sông Luộc dù chưa có giấy phép.
Lên top