Một máy bay vừa cất cánh phải quay lại sân bay để kiểm tra kỹ thuật