Một máy bay vừa cất cánh phải quay lại sân bay để kiểm tra kỹ thuật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM