Một khách sạn bị dừng đón khách cách ly vì bữa ăn chất lượng kém

Khách sạn Bưu điện Bãi Cháy - một trong những cơ sở lưu trú đón khách cách ly tự nguyện. Ảnh: Hoàng Nga
Khách sạn Bưu điện Bãi Cháy - một trong những cơ sở lưu trú đón khách cách ly tự nguyện. Ảnh: Hoàng Nga
Khách sạn Bưu điện Bãi Cháy - một trong những cơ sở lưu trú đón khách cách ly tự nguyện. Ảnh: Hoàng Nga
Lên top