Một huyện ở Đắk Lắk bố trí xe đón 10 công dân đi bộ từ Bình Dương về quê

Nhóm công nhân đi bộ từ Bình Dương về quê ở huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) nhằm trách dịch COVID-19. Ảnh: T.X
Nhóm công nhân đi bộ từ Bình Dương về quê ở huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) nhằm trách dịch COVID-19. Ảnh: T.X
Nhóm công nhân đi bộ từ Bình Dương về quê ở huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) nhằm trách dịch COVID-19. Ảnh: T.X
Lên top