Một học sinh tử vong với bàn tay cháy sém

Nhà em X tại xã Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý
Nhà em X tại xã Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý
Nhà em X tại xã Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top