Một học sinh tử vong khi làm súng tự chế

Khẩu súng do em Sỹ tự chế. Ảnh: C.A
Khẩu súng do em Sỹ tự chế. Ảnh: C.A
Khẩu súng do em Sỹ tự chế. Ảnh: C.A