Một học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong khi trèo lên cột điện bắt chim

Hiện trường sự việc. Ảnh: Lê Phi Long
Hiện trường sự việc. Ảnh: Lê Phi Long
Hiện trường sự việc. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top