Một học sinh lớp 10 bị nhóm học sinh lớp 7 đánh hội đồng

Báo cáo của nhà trường về vụ học sinh đánh hội đồng. Ảnh: CTV
Báo cáo của nhà trường về vụ học sinh đánh hội đồng. Ảnh: CTV
Báo cáo của nhà trường về vụ học sinh đánh hội đồng. Ảnh: CTV
Lên top