Một hành khách bị cấm bay 1 năm vì không chịu nộp phạt vi phạm hàng không

Lên top