Một giảng viên là F1, Trường Đại học Đồng Tháp tạm ngưng tất cả hoạt động

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp - chủ trì cuộc họp vào chiều ngày 30.1. Ảnh: V.K
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp - chủ trì cuộc họp vào chiều ngày 30.1. Ảnh: V.K
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp - chủ trì cuộc họp vào chiều ngày 30.1. Ảnh: V.K
Lên top