Một gia đình ủng hộ 5 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đang được các cá nhân, tổ chức tiếp tục ủng hộ. Ảnh Hải Nguyễn
Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đang được các cá nhân, tổ chức tiếp tục ủng hộ. Ảnh Hải Nguyễn
Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đang được các cá nhân, tổ chức tiếp tục ủng hộ. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top