Một doanh nghiệp ủng hộ Hà Tĩnh 5 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Công ty CP Cá Tầm Ngàn Trươi trao biểu trưng ủng hộ tỉnh Hà Tĩnh 5 tỉ đồng chống dịch. Ảnh: TT.
Công ty CP Cá Tầm Ngàn Trươi trao biểu trưng ủng hộ tỉnh Hà Tĩnh 5 tỉ đồng chống dịch. Ảnh: TT.
Công ty CP Cá Tầm Ngàn Trươi trao biểu trưng ủng hộ tỉnh Hà Tĩnh 5 tỉ đồng chống dịch. Ảnh: TT.
Lên top