Cà Mau:

Một doanh nghiệp nợ bảo hiểm đến 28 tỉ đồng

Nhiều người lao động làm việc không có hợp đồng lao động tại Công ty 
Quốc Việt. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều người lao động làm việc không có hợp đồng lao động tại Công ty Quốc Việt. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều người lao động làm việc không có hợp đồng lao động tại Công ty Quốc Việt. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top