Hà Nội:

Một doanh nghiệp có 533 phương tiện “trốn” truyền dữ liệu giám sát hành trình

Thanh tra giao thông Hà Nội xử lý các phương tiện vi phạm TTATGT trên đường Phạm Hùng. Ảnh ĐT
Thanh tra giao thông Hà Nội xử lý các phương tiện vi phạm TTATGT trên đường Phạm Hùng. Ảnh ĐT
Thanh tra giao thông Hà Nội xử lý các phương tiện vi phạm TTATGT trên đường Phạm Hùng. Ảnh ĐT
Lên top