Một dây chuyền Công ty TNHH MTV Supe Apromaco Lào Cai bị dừng sản xuất

Một dây chuyền của Công ty TNHH MTV Supe Apromaco Lào Cai đã bị ngừng sản xuất do vi phạm trong quy định trong xả khí thải. Ảnh: CTT Lào Cai.
Một dây chuyền của Công ty TNHH MTV Supe Apromaco Lào Cai đã bị ngừng sản xuất do vi phạm trong quy định trong xả khí thải. Ảnh: CTT Lào Cai.
Một dây chuyền của Công ty TNHH MTV Supe Apromaco Lào Cai đã bị ngừng sản xuất do vi phạm trong quy định trong xả khí thải. Ảnh: CTT Lào Cai.
Lên top