Một đám cưới đặc biệt, cả hôn trường đều khóc

Lễ cưới đặc biệt trên xe lăn của cô dâu chú rể.
Lễ cưới đặc biệt trên xe lăn của cô dâu chú rể.
Lễ cưới đặc biệt trên xe lăn của cô dâu chú rể.
Lên top