Một công ty khai thác đá bị xử phạt 750 triệu đồng và buộc nộp lại 2,9 tỉ

Lên top