Một công nhân công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận bị cách ly

Phun thuốc sát trùng khu vực cách ly Covid-19. Ảnh minh họa LDO.
Phun thuốc sát trùng khu vực cách ly Covid-19. Ảnh minh họa LDO.
Phun thuốc sát trùng khu vực cách ly Covid-19. Ảnh minh họa LDO.
Lên top