Một công dân từ Nhật Bản trở về dương tính với SARS-CoV-2

Một công dân từ Nhật Bản trở về dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Một công dân từ Nhật Bản trở về dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Một công dân từ Nhật Bản trở về dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top