Một con khỉ đuôi lợn 5kg được thả về rừng Vũ Quang

Gia đình anh Song giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn cho lực lượng Kiểm lâm. Ảnh: Thúy Nga.
Gia đình anh Song giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn cho lực lượng Kiểm lâm. Ảnh: Thúy Nga.
Gia đình anh Song giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn cho lực lượng Kiểm lâm. Ảnh: Thúy Nga.
Lên top