Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một cơ sở cung cấp hàng trăm suất ăn mỗi ngày vi phạm các quy định vệ sinh thực phẩm