Một cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam nhiễm SARS-CoV-2

Một cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Một cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Một cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top