Một cán bộ dự hội nghị âm tính với SAR-CoV-2, Quảng Ninh “thở phào"

Báo cáo của Cục quản lý thị trường Quảng Ninh về trường hợp lãnh đạo Cục quản lý thị trường Thừa Thiên Huế dự hội nghị ở Hạ Long
Báo cáo của Cục quản lý thị trường Quảng Ninh về trường hợp lãnh đạo Cục quản lý thị trường Thừa Thiên Huế dự hội nghị ở Hạ Long
Báo cáo của Cục quản lý thị trường Quảng Ninh về trường hợp lãnh đạo Cục quản lý thị trường Thừa Thiên Huế dự hội nghị ở Hạ Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top