Một ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam tiên lượng nặng

Một ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam tiên lượng nặng. Ảnh: Thanh Chung
Một ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam tiên lượng nặng. Ảnh: Thanh Chung
Một ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam tiên lượng nặng. Ảnh: Thanh Chung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top