Một ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hạ Long sau khi hết cách ly

Bệnh viên số 2, Hà Khánh, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bệnh viên số 2, Hà Khánh, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bệnh viên số 2, Hà Khánh, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top