Một ca dương tính mới tại Vĩnh Phúc liên quan đến Karaoke Sunny

Một ca dương tính COVID-19 mới tại Vĩnh Phúc liên quan đến Karaoke Sunny. Ảnh minh họa: LDO.
Một ca dương tính COVID-19 mới tại Vĩnh Phúc liên quan đến Karaoke Sunny. Ảnh minh họa: LDO.
Một ca dương tính COVID-19 mới tại Vĩnh Phúc liên quan đến Karaoke Sunny. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top