Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một bác sĩ trẻ đền bù 655 triệu đồng để được… nghỉ việc

Bệnh viên Đa khoa Quảng Nam, nơi bác sĩ Khoa từng công tác. Ảnh: LP
Bệnh viên Đa khoa Quảng Nam, nơi bác sĩ Khoa từng công tác. Ảnh: LP