Vợ chồng tử vong dưới bánh container:

Mong các con anh Minh, chị Lạnh sống an yên, nên người!

Con trai đầu và con út của chị Lạnh, anh Minh
Con trai đầu và con út của chị Lạnh, anh Minh
Con trai đầu và con út của chị Lạnh, anh Minh
Lên top