PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÀ TĨNH ĐẶNG NGỌC SƠN:

Môi trường biển miền Trung đã an toàn

Niềm vui được mùa của ngư dân xã Cẩm Nhượng, Hương Thành (Hà Tĩnh).
Niềm vui được mùa của ngư dân xã Cẩm Nhượng, Hương Thành (Hà Tĩnh).
Niềm vui được mùa của ngư dân xã Cẩm Nhượng, Hương Thành (Hà Tĩnh).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top