Mới nhất: Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

Ảnh mây vệ tinh. Nguồn: nchmf.gov.vn.
Ảnh mây vệ tinh. Nguồn: nchmf.gov.vn.
Ảnh mây vệ tinh. Nguồn: nchmf.gov.vn.
Lên top