Mối nguy hại từ những món ăn đường phố giá rẻ

Bán hàng ăn trên hè phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn. Ảnh: N.L
Bán hàng ăn trên hè phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn. Ảnh: N.L
Bán hàng ăn trên hè phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn. Ảnh: N.L
Lên top