Mời người dân góp ý phương án tôn tạo tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo

Tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo đặt tại công trường Mê Linh, kề cận công viên Bến Bạch Đằng nằm trên đường Tôn Đức Thắng..Ảnh: Huyên Nguyễn
Tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo đặt tại công trường Mê Linh, kề cận công viên Bến Bạch Đằng nằm trên đường Tôn Đức Thắng..Ảnh: Huyên Nguyễn
Tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo đặt tại công trường Mê Linh, kề cận công viên Bến Bạch Đằng nằm trên đường Tôn Đức Thắng..Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top