Mỗi ngày có hơn 720.000 hình ảnh về xâm hại trẻ em được đăng tải Internet

Những đứa trẻ của công nghệ.
Những đứa trẻ của công nghệ.