Mỗi ngày có gần 20 chuyến xe đón công dân từ Nội Bài về khu cách ly

Mỗi ngày có từ 15 đến 20 chuyến xe đón công dân từ Nội Bài về khu cách ly. Ảnh GT
Mỗi ngày có từ 15 đến 20 chuyến xe đón công dân từ Nội Bài về khu cách ly. Ảnh GT
Mỗi ngày có từ 15 đến 20 chuyến xe đón công dân từ Nội Bài về khu cách ly. Ảnh GT
Lên top