Mỗi ngày chỉ được phép bay Hà Nội - TPHCM tối đa 6 chuyến

Hành khách làm thủ tục lên tàu bay tại quầy. Ảnh VNA
Hành khách làm thủ tục lên tàu bay tại quầy. Ảnh VNA
Hành khách làm thủ tục lên tàu bay tại quầy. Ảnh VNA
Lên top