Mỗi ngày chỉ 15 xe thông quan, Cửa khẩu Thanh Thuỷ "lặng như tờ" vì dịch

Lên top