Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mỗi năm tai nạn giao thông “xoá sổ 1 xã”