Mỗi năm có khoảng 700.000 lượt khách đi lại Việt – Mỹ mỗi năm

Các đại biểu chia sẻ thông tin tại buổi tọa đàm. Ảnh: ĐT
Các đại biểu chia sẻ thông tin tại buổi tọa đàm. Ảnh: ĐT
Các đại biểu chia sẻ thông tin tại buổi tọa đàm. Ảnh: ĐT
Lên top