Mời giáo viên giỏi tỉnh ngoài về dạy trường chuyên với mức hỗ trợ 300 triệu đồng/người

TP Hải Phòng đang xem xét ban hành nghị quyết về chính sách bồi dưỡng học sinh giỏi và ưu đãi giáo viên có HS đạt giải
TP Hải Phòng đang xem xét ban hành nghị quyết về chính sách bồi dưỡng học sinh giỏi và ưu đãi giáo viên có HS đạt giải
TP Hải Phòng đang xem xét ban hành nghị quyết về chính sách bồi dưỡng học sinh giỏi và ưu đãi giáo viên có HS đạt giải

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM