Mới có 10.000 xe chở khách tại Hà Nội đổi phù hiệu

Hà Nội mới có khoảng 10.000 đổi phù hiệu. Ảnh minh họa: LĐO
Hà Nội mới có khoảng 10.000 đổi phù hiệu. Ảnh minh họa: LĐO
Hà Nội mới có khoảng 10.000 đổi phù hiệu. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top