Mộc Châu (Sơn La), tiếp tục xảy ra trận động đất thứ 3 trong ngày

Trận động đất có cường độ 3.8 độ richte tại Mộc Châu (Sơn La). Đây là trận động đất thứ 3 trong ngày 27.7. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu.
Trận động đất có cường độ 3.8 độ richte tại Mộc Châu (Sơn La). Đây là trận động đất thứ 3 trong ngày 27.7. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu.
Trận động đất có cường độ 3.8 độ richte tại Mộc Châu (Sơn La). Đây là trận động đất thứ 3 trong ngày 27.7. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu.
Lên top