Mộc Châu (Sơn La): Lại xảy ra trận động đất thứ 2 sau 25 phút

Vị trí chấn tâm của trận động đất thứ 2 tại Mộc Châu (Sơn La), xảy ra chỉ cách trận động đất thứ nhất chưa đến 25 phút. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu.
Vị trí chấn tâm của trận động đất thứ 2 tại Mộc Châu (Sơn La), xảy ra chỉ cách trận động đất thứ nhất chưa đến 25 phút. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu.
Vị trí chấn tâm của trận động đất thứ 2 tại Mộc Châu (Sơn La), xảy ra chỉ cách trận động đất thứ nhất chưa đến 25 phút. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu.
Lên top