Mobile Money - cú hích góp phần vào chuyển đổi số quốc gia

Tài khoản di động do một nhà mạng cung cấp. Nguồn: Viettel Pay
Tài khoản di động do một nhà mạng cung cấp. Nguồn: Viettel Pay
Tài khoản di động do một nhà mạng cung cấp. Nguồn: Viettel Pay
Lên top