MobiFone trình diễn nhiều giải pháp công nghệ tại Smart IoT Việt Nam 2018

Đại diện MobiFone - ông Nguyễn Đình Tuấn – thành viên HĐTV giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp CNTT của MobiFone đến Trưởng ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ TT & TT Nguyễn Mạnh Hùng, và các quan khách
Đại diện MobiFone - ông Nguyễn Đình Tuấn – thành viên HĐTV giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp CNTT của MobiFone đến Trưởng ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ TT & TT Nguyễn Mạnh Hùng, và các quan khách
Đại diện MobiFone - ông Nguyễn Đình Tuấn – thành viên HĐTV giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp CNTT của MobiFone đến Trưởng ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ TT & TT Nguyễn Mạnh Hùng, và các quan khách
Lên top