MobiFone khánh thành, bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết tại tỉnh Trà Vinh