Mở thêm tài khoản nhận tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Các giao dịch chuyển tiền tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 được miễn phí toàn bộ. Ảnh: MOH
Các giao dịch chuyển tiền tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 được miễn phí toàn bộ. Ảnh: MOH
Các giao dịch chuyển tiền tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 được miễn phí toàn bộ. Ảnh: MOH
Lên top